Dvanáctka je jediným dívčím oddílem ve skautském středisku Platan. Středisko se mimo našeho oddílu skládá ze dvou chlapeckých, 140. oddílu CXL a 180. oddílu Veneta, a Oldskautského kmene.

Co to je Junák a skauting?

Junák je výchovná organizace, která se společně s rodiči a školou snaží kladně působit na dítě a vychovat z něj dobrého člověka.

Jako největší organizace mládeže v České republice nabízí zajímavou náplň volného času pro mládež od 6 let. Přitažlivou formou hry se děti učí čestnému jednání, samostatnosti, životu ve společnosti svých vrstevníků, mnoha dovednostem, objevují společně se svými kamarády krásy přírody a svého okolí.

Skauting nabízí pro chlapce a děvčata ucelený výchovný systém – od nejmladší kategorie světlušek (dívky 6 – 11 let), přes skautky (11 – 15 let) až po starší skautky a vedoucí, kteří se podílejí na činnosti a vedení oddílu.

Menší dívky mají jako motivaci různé pohádky a příběhy. Šestka je družina šesti až osmi děvčat, kteří se scházejí jednou týdně v klubovně na dvouhodinových schůzkách (u menších dětí tuto dobu zkracujeme na hodinu a půl). Hrají zde hry, něco nového se naučí či poznají, ale hlavně jsou v prostředí, kde se od starších děvčat a vedoucích učí, co je správné, co a jak mají dělat. Děje se tak veselou hrou doprovázenou dobrodružným příběhem

Celý oddíl se schází na výpravách, které se konají pravidelně jednou měsíčně. Vyrážíme někam za město do přírody, kterou se dívky učí poznávat a chránit. Také poznáváme historické a kulturní zajímavosti našeho regionu. Tato činnost každoročně vrcholí letním táborem.

Celý život v oddílu je doprovázen plněním různých zkoušek a úkolů. Jsou podány tak, že dívky většinou touží po jejich splnění, aby v oddíle více znamenaly, měly více bodů nebo odznaků na kroji. Opět se něco nenápadně učí – znalostem, jak si poradit s různými problémy, rozvíjí se jejich speciální záliby - ať už jsou sportovní či umělecké. Snažíme se děti vést k dosažení vytyčených cílů, které jsou pro ně splnitelné.

Pokud se dívce v družině světlušek líbí, dodržuje její vnitřní pravidla, vydrží zde několik let. Má za sebou několik táborů, udělala velké pokroky ve všech soutěžích a zkouškách oddílu, možná již získala své skautské jméno - přezdívku. Vše je pro ni hračkou. Je třeba nabídnout něco více, něco náročnějšího, co uspokojí její potřeby. Kolem jedenáctého roku odchází do oddílu skautek, který se světluškami spolupracuje, ať už přes rok či na táboře. Zde skautská výchova pokračuje – ovšem trochu jinak; děvčata jsou starší a nemusí již mít vše ukryto pod lákavou pohádkou.

Pro plné využití skautského výchovného systému je vhodné, aby se Vaše dcera účastnila pořádaných akcí (schůzky, výpravy), aby je nevynechávala bez závažného důvodu (ten je vhodné oznámit a omluvit dívku). Pokud vidíte její zájem, podporujte jí, ptejte se jí, co dělala, jak postupuje při plnění úkolů. Je to ze začátku něco nového – potřebuje Vaši pomoc.

Jaká je činnost oddílu

Schůzky

Jednou týdně v určený den koná schůzka v klubovně Viktorinova 1. V letošním roce se světlušky schází ve čtvrtek od 17:00 do 19:00 a schůzka, která je vedena plnoletým vedoucím, je plná her, pohybu a učení se novým věcem. Je potřeba nosit vybavení na schůzku.

Výpravy

Konají se pravidelně jednou za měsíc. Někdy je to jeden den, někdy celý víkend. Dívky se vydávají někam za město, kde je kromě nedlouhého pěšího výletu čekají dobrodružné hry, poznávání přírody aj. Informace o srazu, návratu apod. se dozvíte na nástěnce v klubovně nebo ze zápisníku, kam si děti také informace píší. (Na nástěnkách najdete nejen informace o výpravách, ale i zážitky z těchto akcí, zajímavosti a články pro rodiče i pro děti). Sraz a návrat je většinou na stanici metra nebo u klubovny. S sebou je třeba nosit vybavení na jednodenní výpravu.

Vícedenní akce

Většina vícedenních akcí se koná v době školních prázdnin. Tradičně jsou pořádány s ostaními oddíly střediska.

  • O podzimních prázdninách se střídá ve dvouletých intervalech Mauglí (zábavně-vzdělávací akce pro svetlušky a vlčata) a Rak (vzdělávací akce pro skauty a skautky).
  • Dále se účasníme střediskové hry Vyzvědači, která se koná na konci ledna v historickém centru některého z českých či moravských měst.
  • Poté jarní prázdniny, kdy pořádáme lyžařský výcvik.
  • Na jaře nás čeká Střediskový sraz o některém květnovém svátku (3-5 dní).
  • A nejdůležitější a nejdelší akci je dvoutýdenní tábor na začátku července.

Pokud nejedeme pod stan, bývá ubytování zajištěno v klubovně, srubu, tělocvičně apod., na táboře jsem vždy pod stanem či teepeem.

 

Další akce

Dozvíte se z informačních letáčků, které obdrží Vaše dcera na schůzce, veškerý program činnosti je také uveden na internetu. Jedná se o rozmanité akce jako koupání v bazénu, sportovní akce, divadlo, rukodělky apod.

Co čeká Vaši dceru v našem oddíle

Nejprve je to zkušební doba (individuálně asi jeden až dva měsíce), během které pozná činnost oddílu, zjistí, zda se jí líbí a vyhovuje jí.

Po této době by bylo vhodné počít si pořizovat základní vybavení (věci na schůzku, kroj, nášivky na kroj, cestičku světlušek/skautskou stezku). Světluška i skautka začíná si plnit tzv. Nováčkovskou zkoušku. Po jejím splnění může na táboře složit světluškovský či skautský slib.

Po tomto přijetí do oddílu bude děvče plnit další části cestičky světlušek/skautské stezky – první a druhou hvězdu/první a druhý stupeň a odborné zkoušky – světýlka/odborky. Kolem jedenáctého roku bude mít světluška možnost (spolu se svými kamarádkami) přejít do družiny skautek a pokračovat ve skautském programu. Ze skautky se kolem patnáctého roku stane rangers, jejíž program bude zas o něco specifičtější.

Kdo oddíl vede a pracuje s dětmi

V čele oddílu stojí vůdkyně – dospělý skautský činovník, který má splněnou vůdcovskou zkoušku, má zdravotnický kurz a je k vedení pověřen střediskem. Na přípravě programu se podílí jeho zástupce a další pomocníci – starší skautky většinou ve věku 15 až 20 let, které mají složeny různé zkoušky zajišťující jejich kvalifikaci při práci s dětmi (čekatelská zkouška, zdravotnický kurz).

Kolik stojí členství v oddílu

Náklady spojené s členstvím v oddíle:

  • Registrační příspěvek - Registrace na kalendářní rok činí 3400 Kč. Vybíraná částka pokrývá náklady na provozní náklady oddílu, pojištění dítěte, členský příspěvku pro Junák - český skaut,z.s. a náklady spojené s víkendovými a jednodenními výpravami
  • Náklady na základní vybavení – Dceři je třeba pořídit skautský zápisník (jakýkoli blok v tvrdých deskách), uzlovačku (silnější provázek délka cca 2m) a dále je třeba zakoupit skautský kroj (https://www.junshop.cz/).
  • Náklady na ostatní vybavení – Na výpravy a letní tábory je třeba pořídit outdoorové vybavení pokud jej již máte (spacák, karimatka, ešus…), kvalitní trekovou obuv a batoh na víkendové výpravy.