HISTORIE

Historie Dvanáctky sahá do roku 1968, kdy byl náš oddíl založen. Dvanáctka čítala 34 členek a pravidelně se scházela a pořádala letní tábory. Ve vedení staly M. Šmolíková, M. Kuchařová a D. Housková. Po roce 1970, kdy byl Junák opět zrušen, byl i 12. oddíl rozpuštěn a část jejích členek přestoupilo do legální organizace TOM.

Po roce 1989 byla činnost oddílu znovu obnovena. První schůzka se uskutečnila díky Mileně Kuchařové. Dívky se začaly pravidělně scházet, vytvářet vlastní činnost. V roce 1991 se uskutečnil 1. tábor společně s 13. přístavem vodních skautů. Poté prakticky nastal rozpad oddílu. Zbylo jen minimum dívek a vedení oddílu se ujala Jana Minaříková (pravnučka A.B. Svojsíka). Oddíl se přestěhoval do nové klubovny Na Dolinách společně se 140.chlapeckým oddílem. Světlušky se ve Dvanátce různě měnily- přicházely a odcházely, další tábory se pořádaly společně se 140. oddílem a náš oddíl se znovu zdárně rozrůstal. Skautky odrostly v rangers a světlušky ve skautky. V letech 1996 oddíl zaznamenal velký odliv světlušek až nezůstala žádná nejmladší. Družinu skautek vedla Krystýna Laurinová. Po dalším společném tábře zrealizovaly Katka Kubátová a Kamila Řezníčková svůj sen o nové družině (a možná i družinách) světlušek. Během necelého roku se jim podařilo získat 11 světlušek a tím obnovit světluščí družinku.

Od roku 1998 máme společnou klubovnu o dvou místnostech s kluky ze 140. oddílu ve Viktorinově ulici. Do roku 1999 většina skutek opustila oddíl a zůstaly jen světlušky, z nichž po čase vyrostly skautky. V roce 2001 oddíl pořádal samostatný tábor v Novorhadských horách a rok poté na Paulině louce na Šumavě. V této době měl oddíl dvě družiny světlušek a jednu družinu skautek. Na vedení se kromě Kamily a Katky podílela Katčina sestra Ája a Zuzana. Od této doby oddíl střídavě pořádá samostatné tábory (Pecka 2004, Víska 2007, Radonice 2008) a koedukované tábory se 140. chlapeckým oddílem (Lhotka 2003, Hlasivo 2005, 2006).V roce 2004 se vůdkyní oddílu stala Sušenka (Alena Fojtíková), která vedla oddíl do jara 2006. Poté oddíl převzala Zuzana Martincová, která oddíl vede dodnes. Na vedení akcí, výprav a táborů se podílela dřívější skautka Dulka – Julie Caldová. V tomto složení fungoval oddíl s jednou družinou světlušek pod vedením Julie a družinou skautek Lasiček pod vedením Zuzany. V součané době má oddíl jednu velkou družinu světlušek na jejímž vedení se podílí Petra Müllerová, Sára Hubačová a rádkyně družiny Lasiček Žužu